یکی از ویژگی های قالب میهن پرس داشتن مگامنوی اختصاصی است. ساخت مگامنو در قالب میهن پرس بسیار آسان است . کافی است تیک گزینه مگامنو را در آیتم مادر فهرست فعال کنید. سپس با اضافه کردن هر فرزند جدید به فهرست یک ستون به مگامنو اضافه می گردد.

نمونه ای از ساختار یک مگامنوی استاندارد قالب را میتوانید در پایین مشاهده کنید.